ترمزپله چیست ؟ ترمزپله کلمه رایج اما غلطی است که بجای کلمه ضدلغزنده پله استفاده میگردد ، در کل به هر محصولی که باعث جلوگیری از سرخ

بیشتر بخوانید