• تهران، تهرانپارس، خیابان 196 غربی، خیابان آهنی آمینه، نبش 194 ، پلاک 48 ، واحد 2

خطوط هشداری مگالاین MEGA LINE

یکی از مشکلات ساختمان ها در مواقع قطع برق ، نبود نور کافی در راه پله ها و راهرو ها برای تردد ساکنین می باشد. نوارهای شب تاب و تابلوهای هشدار دهنده با تکنولوژی جدید نور را در خود ذخیره می کنند و در هنگام تاریکی و نبود نور کافی بمدت زمان خاص نور از خود بازتاب می کنند که مشکل تردد در مکان هایی که نور وجود ندارد را حل می کند. نوارهای شب تاب در اصل یک هدایت کننده برای تردد کنندگان در زمان تاریکی مطلق می باشد که با مقدار نوری که در تاریکی از خود  باز تاب می کند  هم محیط را روشن نموده و هم محدوده درب ها ، پله ها و دیواره ها را در تاریکی مشخص می نماید تا هرچه بیشتر از صدمه دیدن افراد هنگام خروج های اضطراری جلوگیری شود. از نوارهای شب تاب هم بر روی پله ها و هم بر روی دیوار و نرده می توان استفاده کرد.
Call Now Button