• تهران، تهرانپارس، خیابان 196 غربی، خیابان آهنی آمینه، نبش 194 ، پلاک 48 ، واحد 2

دفتر فروش و دفتر مرکزی

تماس با شرکت عمران تجارت دانا

عمران تجارت دانا
دفتر مرکزی
تهران، خیابان سئول، خیابان ششم غربی ، پلاک ۱
88603365 – 88603336
دفتر فروش
تهران، تهرانپارس ، خیابان ۱۹۶ غربی ، نبش خیابان ۱۹۴ ، پلاک ۴۸ ، واحد ۲
77727810- 77727661
77875012
info@omrantd.com
www.omrantd.com