• تهران، تهرانپارس، خیابان 196 غربی، خیابان آهنی آمینه، نبش 194 ، پلاک 48 ، واحد 2

صدور گواهی

مشتریانی که از محصولات ایمنی تردد این شرکت استفاده می کنند از این مجموعه گواهی رسمی ایمنی تردد را برای سازمان خود دریافت خواهند نمود.
شرکت عمران تجارت دانا در خصوص ایمن سازی تردد، مجموعه های محترمی که از محصولات این شرکت استفاده میکنند با رعایت قواعد بین المللی و استاندارد روز دنیا اقدام به صدور گواهی برای آن مجموعه یا سازمان مورد نظر مینماید ، این گواهی از طرف مجموعه های HSE صادر گردیده و دارای امتیاز دهی برای سازمان ها ، ارگان ها ، بیمارستان ها و حتی ساختمان های مسکونی جهت دریافت رتبه و پایان کار و تاییدات ایزوهای مختلف می باشد. لازم بذکر است که این گواهی فقط به مجموعه هایی تعلق می گیرد که با رعایت استاندارد مجموعه عمران تجارت دانا اقدام به نصب محصولات ایمنی و بصورت کامل انجام میدهند و کلیات مراحل نصب را درخواست و هیچ یک از زیر مجموعه های استاندارد را حذف نمی کنند.

امنیت تردد لازمه ایمنی است – راه هایمان را برای گامهایمان ایمن کنیم

Call Now Button