ایزو ۹۰۰۱ چیست ؟

۱-  اهداف سیستم مدیریت کیفیت یا ایزو ۹۰۰۱ چیست ؟

با یک سیستم مدیریت کیفیت ( سیستم QM ) ، مدیریت یک شرکت تلاش می کند تا از طریق اقدام سیستماتیک به تمام اهداف شرکت خود برسد .

اهداف شرکت ها برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

–  توانایی تولید محصول و اجرای خدمات برای برآوردن انتظارات مشتری

– سنجیدن اثربخشی اقدام های سیستماتیک می تواند به صورت منظم

– کیفیت محصولات یا خدمات که می تواند مرتبط با نیازهای مشتری باشد به طور مداوم بهبود یابد

 

۲- گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ چه ارزشی را به اهداف شرکت اضافه میکند ؟

از اهداف  ایزو ۹۰۰۲ بهبود کیفیت است.  هدف اصلی ، بهبود کیفیت محصول و خدمات و همچنین رضایت مشتری می باشد . سیستم مدیریت در نهایت بر نگهداری و توسعه سازمان و عملکرد مالی شرکت تأثیر می گذارد.

 

۳- آیا گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ واقعا برای یک شرکت مفید است ؟

صدور گواهینامه ISO 9001 باید توسط شخص ثالث تایید گردد که یک سیستم QM کاربردی در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد .

در تئوری، افزایش بهره وری از سیستم مدیریت کیفیت نمی تواند فقط با بازرسی و تأییدیه بعدی به دست آید. ولی در عمل این موضوع کاملا متفاوت است.سیستم مدیریت کیفیت بیشتر وظیفه دارد که بدون بازرسی های مداوم به طور دقیق عمل کند .

 

۴. اهداف سیستم مدیریت کیفیت چیست؟

اثرات مثبت که توسط سیستم  QM معمولا  با توجه به  ۹۰۰۱ISO تایید می شود

  • مسئولیت ها را واضح می کند.
  • فرآیندهای بهتری ایجاد می کند که عموما بهتر اجرا می شوند.
  • ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در مدیریت.
  • روابط بهتر با تامین کنندگان.
  • درک بهتر نیازهای مشتریان.
  • شروع کار را در مقابل بانک ها و شرکت های بیمه بهبود می بخشد

 

۵. آیا گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می تواند با دیگر گواهینامه های ایزو هماهنگ شود؟

ایزو ۹۰۰۱ استاندارد بی طرفی است و بنابراین برای صدور گواهینامه  همه شرکت ها مناسب است  

 

ایزو ۱۸۰۰۱ چیست 

استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱ – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS به معنای “سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی” است که در این راستا سیستم ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل تدوین شده است تا ضمن کمک به سازمانها برای شناسایی خطرات و ریسکهای احتمالی موجود به کارکنان اطمینان خاطر مناسبی برای کار و فعالیت اثربخش را فراهم می نماید.

سازمان ها از هر نوعی که باشند، به طور فزاینده ای علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح ایمنی و بهداشت شغلی صحیح از طریق کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی خود، سازگار با خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی سازمان ها هستند.

استاندارد OHSAS 18001 در هر سازمانی که مایل به انجام موارد زیر باشد، کاربرد دارد:
ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به منظور حذف و یا به حداقل رسانیدن ریسک ها برای کارکنان و سایر طرفهای ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها باشند.

با عنایت به تلاش همکاران گرامی در پیش برد اهداف شرکت و همچنین برای جلب رضایت مشتریان عزیز و ادامه روند رو به رشد کیفیت محصولات ، موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت و محیط زیست شده ایم.

 

با افتخار و سربلندی در کنارتان هستیم