در سال ۱۳۸۵ شرکت عمران تجارت دانا با استفاده از محصولات خاص خود به عنوان یکی از مدعیان در زمینه آب بندی مخازن بتنی و فلزی در
ایران وارد عمل شد و توانست بسیاری از مخازن استراتژیک و مهم را در صنایع مختلف اجرا نماید. لازم بذکر است اجرای آب بندی برخی سدها ،
مخازن بتنی استراتژیک شهرداری ها ، مخازن رزرو آب شرب شهرها و اجرای بیش از صدها کیلومتر کانال انتقال آب در سرتاسر ایران و تاییدیه
اجرای آنها از سازمان های بزرگ کشور مهر تاییدی بر این مدعاست.